22 maart 2024 Torenbeklimming Maartenskerk

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Maartenskerk Texel hebben de wens om torenbeklimming  op de Maartenskerk mogelijk te maken. Hoe mooi is het om Oosterend en omgeving van boven te bekijken. Zo is er contact gelegd met de  kerkenraad van de Protestantse Waddengemeente Texel en de Gemeente Texel, die eigenaar van de toren is.

Er zijn vele gesprekken geweest, tekeningen gemaakt en alles onderzocht wat maar met de veiligheid te maken heeft. Er zullen binnen bij de toren uitstap en bij de trappen en verlichting nog veranderingen/aanpassingen komen. En dan buiten boven op de toren komt er een hoger veiliger hekwerk omheen. En nu is het eerste voorstel door de commissie ruimtelijke kwaliteit goedgekeurd!

Complimenten voor Erik Hutink van ons bestuur die er heel lang mee bezig is. We willen alle buren en andere belangstellenden uitnodigen op woensdag 22 maart om 19.30 uur in de Maartenskerk. U krijgt dan te horen hoe het één en ander gerealiseerd gaat worden en er is gelegenheid voor inspraak en het uitwisselen van ideeën.

Torenbeklimming Maartenskerk
Torenbeklimming Maartenskerk