Helpt u mee deze prachtige monumentale kerk, dé blikvanger van Oosterend, in stand te houden?

Stichting Vrienden van de Maartenskerk Texel heeft als doel financiële middelen bijeen te brengen om dit 10 eeuwen oude prachtige historische gebouw, voor nog eens vele eeuwen te behouden. Deze kerk staat in het hart van Oosterend en is omgeven door een beschermd dorpsgezicht. De Maartenskerk heeft met zijn lange geschiedenis voor heel veel mensen een bijzondere religieuze, culturele of sociale betekenis.

 

Geschiedenis

Het is de oudste kerk van Texel. De kerk werd als Romaans zaalkerkje in het begin van de 11e eeuw gebouwd, waarvan de tufstenen muren nog steeds te zien zijn.

De kerk was destijds gewijd aan de Heilige Sint Maarten.

Het zaalkerkje werd gebouwd als vervanging van een houten kerkje (anno 850).

In de loop van de eeuwen is het zaalkerkje uitgebreid tot zijn huidige vorm:

kerk, zijbeuken, toren (vijftiende eeuw) en interieur (tongewelf zeventiende eeuw). De laatste uitbreiding van het voorportaal stamt uit 1724, dit is te zien aan de toen aangebrachte muurankers.

Kerk en interieur zijn al sinds 1976 een Rijksmonument.

 

U kunt Vriend worden voor € 25,- of € 50,- per jaar.

Voor € 25,- wordt u één activiteit en voor € 50,- twee activiteiten per jaar aangeboden.

Dit kan zijn een concert, lezing enz.

Een eenmalige schenking behoort ook tot de mogelijkheden.

Wij houden u op de hoogte met onze digitale nieuwsbrief.

De Stichting staat los van de Protestantse Waddengemeente welke eigenaar is van het gebouw.

De Stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 74691864. Rek. nr. NL89RBRB0709984596

De Stichting heeft de ANBI status.

Op de door u verstrekte gegevens is de privacy wetgeving van toepassing.

Wilt u ons steunen door Vriend te worden? Voor al uw vragen en opgaven kunt u een mail sturen naar vrienden@maartenskerktexel.nl en u ontvangt een bericht van ons. U kunt zich ook online opgeven.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden en daarnaast is er een groep vrijwilligers actief.

Binnen in de Maartenskerk Texel
1971-2019
maart 2021