De muren werden goed aangepakt.

De binnenkant van de kerk stond geheel in de steigers voor de schilders.

Er werden van allerlei tekens ontdekt boven in de oude balken.

Het werk in de kerk is half december afgerond door hoofdaannemer Wouter

van Strien.

Half januari is er door Jeroen Hemelrijk begonnen met het orgelbordes en

deze is ook afgerond, de pilaren moeten er nog onder en het bordes moet

nog geverfd.