Help mee deze prachtige monumentale kerk, dé blikvanger van Oosterend, mooi te houden.

Stichting Vrienden van de Maartenskerk Texel zet zich in om dit 10 eeuwen oude prachtige historische gebouw, voor nog eens 10 eeuwen in stand te houden. De Maartenskerk heeft met zijn lange geschiedenis voor heel veel mensen een bijzondere religieuze, culturele of sociale betekenis.

Kerk en interieur zijn al sinds 1976 een Rijksmonument.

Voor een donatie van € 25,- ontvangt u een pasje en er wordt u één keer per jaar een activiteit in de Maartenskerk aangeboden. Dit kan zijn een lezing, concert enz.

Voor een donatie van € 50,- ontvangt u een pasje en wordt u enige keren per jaar een activiteit in de Maartenskerk aangeboden. Dit kan zijn een lezing, concert enz.

Een eenmalige schenking behoort ook tot de mogelijkheden.

Wij houden u op de hoogte met onze digitale nieuwsbrief.

De Stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 74691864.

Op de door u verstrekte gegevens is de privacy wetgeving van toepassing.

Stuur een e-mail naar vrienden@maartenskerktexel.nl met daarin de onderstaande gegevens:

Ik maak het bedrag over naar NL89RBRB0709984596

Naam

Adres

Postcode en plaats

E-mailadres

wil graag Vriend worden van de Maartenskerk Texel

voor € per kalenderjaar.

Ik maak het bedrag over naar NL89RBRB0709984596

t.n.v. Stichting Vrienden van de Maartenskerk Texel Oosterend